Công việc mới

Quản lý kỹ thuật phòng Quản lý và khai thác tàu

CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU ĐẠI DƯƠNG (TẬP ĐOÀN ĐÓNG TÀU ĐẠI DƯƠNG)

 Hải Phòng

  Thỏa thuận

Ratings/1300$-1500$, Chief Officer-2E/4700$

Southernship Management Ltd Co

 Toàn Quốc

  Thỏa thuận

CẦN TUYỂN MÁY TRƯỞNG, ĐẠI PHÓ, THỦY THỦ, THỢ MÁY

Công ty TNHH Quang Minh

 Toàn Quốc

  Thỏa thuận

CẦN TUYỂN GẤP THỦY THỦ VÀ THỢ MÁY

Công ty TNHH Quang Minh

 Toàn Quốc

  Thỏa thuận

CẦN TUYỂN GẤP THỦY THỦ

Công ty TNHH Quang Minh

 Toàn Quốc

  Thỏa thuận

CẦN TUYỂN SỸ QUAN MÁY, MÁY 4 (CHẤP NHẬN MỚI RA TRƯỜNG)

Công ty TNHH Quang Minh

 Toàn Quốc

  Thỏa thuận