Các nhà tuyển dụng đăng tin tuyển dụng

Nơi dành cho các nhà tuyển dụng, đăng các thông tin tuyển dụng của mình, bằng cách điền các thông tin cần thiết cho vào các ô thông tin. Và các nhà tuyển dụng sẽ được đăng lên bản tin tuyển dụng mới nhất cho các thuyền viên dễ dàng tìm thấy.

Đăng tin tuyển dụng

Để đăng tin tuyển dụng,

Mời Quý công ty cập nhật thông tin tuyển dụng tại đây,

Sau khi phê duyệt, bản tin của Quý công ty sẽ nhanh chóng được đăng lên trang tuyển dụng và tiếp cận Nhiều nhất, đến  các thuyền viên đủ tiêu chuẩn cho công việc đang tuyển dụng, của quý công ty.

Tải logo công ty tuyển dụng

 

.

Scroll