Ratings/1300$-1500$, Chief Officer-2E/4700$

  

Southernship Management Ltd Co

Akashi building, Le Hong Phong Street, Hai Phong

southernship.com.vn

Chi tiết »

Thông tin công việc

Thông tin công việc

Need all ratings and junior officer for European Owners.

Yêu cầu công việc

Prefer with container experienced.

Quyền lợi

Register date deadline: 15th Feb. 2016 Interview date: 16th Feb. 2016 Any details, please contact: Tran Trung Thong/+84 936 934 379 Email: Trantrungthong@southernship.com.vn/ trungthongsitc@gmail.com.vn

Hồ sơ

Register date deadline: 15th Feb. 2016 Interview date: 16th Feb. 2016 Any details, please contact: Tran Trung Thong/+84 936 934 379 Email: Trantrungthong@southernship.com.vn/ trungthongsitc@gmail.com.vn

Nộp hồ sơ

ĐĂNG NHẬP để xem thông tin liên hệ. Bạn chưa có tài khoản hãy ĐĂNG KÝ để sử dụng dịch vụ!