nơi anh em thuyền viên nộp hồ sơ thuyền viên,

Nộp hồ sơ thuyền viên, bằng cách nhập các thông tin của mình vào ô thông tin để các nhà tuyển dụng thuyền viên dễ dàng tìm thấy và liên lạc với người đã Nộp hồ sơ thuyền viên, để mời phỏng vấn
vào các vị trí và con tàu phù hợp nhất..

Nộp hồ sơ thuyền viên

Anh em thuyền viên hãy điền thông tin cá nhân, cũng như giới thiệu về kinh nghiệm trình độ vào Hồ sơ thuyền viên tại đây để Các nhà tuyển dụng, các chủ tàu nhanh chóng tìm thấy mình và liên hệ mời phỏng vấn lên tàu phù hợp.

ĐIỀN HỒ SƠ THUYỀN VIÊN VÀ TÌM TÀU PHÙ HỢP ĐỂ ĐI

.

Scroll