THÔNG TIN CÁ NHÂN

CẬP NHẬT THÔNG TIN HỒ SƠ

Ví dụ: Ứng tuyển máy hai, Thợ máy kinh nghiệm 2 năm...

Thông tin nghề nghiệp
Thông tin thuyền viên
Quá trình học vấn
* Bạn vui lòng thêm thông tin kinh nghiệm làm việc vào mục bên dưới nếu bạn chọn đã có kinh nghiệm

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC


Ví dụ: General cargo, Bulk carrier, Tanker, Container...

GT
KW