Danh mục các công ty tuyển dụng thuyền viên

Nơi các anh em thuyền viên tìm thấy thông tin của các công ty. Nơi đây có danh mục đầy đủ nhất các nhà tuyển dụng, với đầy đủ các thông tin cần thiết cho anh em tìm hiểu và chọn lựa. Các nhà tuyển dụng thuyền viên đăng các thông tin tuyển dụng và giới thiệu về mình, để nhiều anh em thuyền viên biết đến thông tin tuyển dụng của mình hơn.

Scroll